Fotovrienden Broechem

vzw

wpaaed1336_0f.jpg
wp2736181c.png
wpd98cf7d4.png
wpae1dce50.png
wp5506da4c.png
wpf2ddaede.png
wp90dc0509.png
wpbbda4658.png
wpec8f0f89.png
wpa834992c.png
wpee81ea7e.png
De fotovrienden Broechem ontstond in 1969 Stichter en voorzitter was Jos Schroven.

In het jaar 1969 kwam men voor de eerste maal samen in de projectieklas van de zusters te Broechem (klooster, Kapelstraat). Er waar toen 11 aanwezigen. Van deze witte raven zijn er inmiddels nog steeds vier lid:
Walter Goormans,Marcel Peeters,August Spruyt en Raf Smets.
Ons oorspronkelijk doel was door regelmatig foto-onderricht te komen tot het maken van "betere foto's en dia's (reisdia's).Het tweede doel was om Broechemse feestelijke gebeurtenissen in beeld te brengen en zo een band te smeden met het verenigingsleven.

Dat de fotoclub zo?n hoge vlucht zou nemen had niemand durven hopen. In 1975 sloten de fotovrienden zich aan bij de Belgische Federatie van Fotokringen onder het nummer AW-0482.
In datzelfde jaar werden wij ook lid van de Kempense Verbroedering van Fotokringen en in 1977 lid van de Antwerpse Verbroedering.Vanaf 1977 hebben wij ons jaarlijkse foto- en diasalon in het Gildenhuis, wat vroeger gebeurde in de turnzaal van de meisjesschool (Kapelstraat).

Op 13 januari 1989, op de vooravond van ons 20ste foto- en diasalon, overleed onze voorzitter en stichter Jos Schroven.Raymond Smets verving Jos Schroven als voorzitter van 1989 tot 2006. Na 17 jaar werd hij opgevolgd door Walter Goormans.Onder zijn impuls werd de vzw opgericht.In het verlof van 2013 is ons lokaal met gezamelijke inspanningen volledig vernieuwd.
Tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan fotografie in al zijn facetten. Foto's, projectie, reeksen en multimedia komen aan bod.