Geschiedenis

De fotovrienden Broechem ontstond in 1969 Stichter en voorzitter was Jos Schroven.

In het jaar 1969 kwam men voor de eerste maal samen in de projectieklas van de zusters te Broechem (klooster, Kapelstraat). Er waren toen 11 aanwezigen. Van deze witte raven zijn er inmiddels nog steeds twee lid: Walter Goormans en Raf Smets.

Ons oorspronkelijk doel was door regelmatig foto-onderricht te komen tot het maken van betere foto’s en dia’s (hoofdzakelijk reisdia’s). Het tweede doel was om Broechemse feestelijke gebeurtenissen in beeld te brengen en zo een band te smeden met het verenigingsleven.

Dat de fotoclub zo’n hoge vlucht zou nemen had niemand durven hopen. In 1975 sloten de fotovrienden zich aan bij de Belgische Federatie van Fotokringen onder het nummer AW-0482.

In datzelfde jaar werden wij ook lid van de Kempense Verbroedering van Fotokringen en in 1977 lid van de Antwerpse Verbroedering. Vanaf 1977 hebben wij ons jaarlijkse foto- en diasalon in het Gildenhuis, wat vroeger gebeurde in de turnzaal van de meisjesschool (Kapelstraat). Na enkele keren in Den Boogaard te hebben tentoongesteld zijn we terug gekeerd naar het Gildenhuis.

Op 13 januari 1989, op de vooravond van ons 20ste foto- en diasalon, overleed onze voorzitter en stichter Jos Schroven. Raymond Smets verving Jos Schroven als voorzitter van 1989 tot 2006. Tijdens die periode is de transformatie van analoog naar digitaal voltrokken. Na 17 jaar werd hij opgevolgd door Walter Goormans. Onder zijn impuls werd de vzw opgericht. In het verlof van 2013 is ons lokaal met gezamenlijke inspanningen volledig vernieuwd. Jammer genoeg werd ons daar nu, na al dat zwoegen, de huur opgezegd en nemen we spoedig intrek in een nieuw lokaal op de Moervelden. Dit lokaal zullen we delen met de drumklas. We kijken dus uit naar spannende tijden !

Tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan fotografie in al zijn facetten. Foto’s, projectie, reeksen en multimedia komen aan bod.